Geen Dutch Open 2021


Het WRAN bestuur heeft een beslissing genomen t.a.v. het wel of niet door laten gaan van de Dutch Open 2021, het WRAN Nederlands Kampioenschap (NK).

Lange tijd hoopten wij dat dit jaar het organiseren van wedstrijden langzamerhand weer mogelijk zou zijn. En dat daarmee ook het NK door zou kunnen gaan. Inmiddels leven we alweer in april. De maatregelen die nu gelden zijn strenger dan vorig jaar. En de persconferentie van 13 april jl. heeft duidelijk gemaakt dat we ook gedurende de komende maanden nog te maken krijgen met allerlei maatregelen.

Het organiseren van een NK vergt veel tijd, veel voorbereidingen en ook diverse investeringen die vaak vooraf moeten worden gedaan. De mate van onzekerheid is op dit moment nog zo groot dat het bestuur van de WRAN het onverstandig vindt om hier nu al stappen in te zetten.

Daar komt bij dat onze ruiters bijna een jaar lang geen tot heel weinig wedstrijden hebben kunnen rijden. Mocht een NK toch mogelijk zijn dan is dit voor veel ruiters misschien wel de eerste wedstrijd in lange tijd. Die situatie lijkt ons niet optimaal. Een NK is een wedstrijd waar je naartoe werkt en dat betekent naast het trainen ook het rijden van andere wedstrijden.

Dit alles heeft het bestuur ertoe doen besluiten dat het NK, The Dutch Open 2021, ook dit jaar niet door gaat. We vinden dit natuurlijk erg jammer maar we zijn ervan overtuigd dat dit de beste beslissing is.

Als er ruimte komt om wel weer wedstrijden te mogen organiseren dan gaan we natuurlijk onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. We denken dan aan het toestaan van reguliere WRAN erkende wedstrijden. Dit zou wat ons betreft een mooie opstap zijn naar hopelijk een geweldig NK in 2022.

Het WRAN bestuur