Vacatures WRAN Bestuursleden


In de 12 editie (2018, kwartaal 4) heeft Jan Trel zijn vertrek aangekondigd als voorzitter van de WRAN. Jan blijft nog aan tot aan de ALV van 2019 op 2 maart aanstaande. Mijme Heikens stelt zich verkiesbaar voor de positie van voorzitter op dezelfde ALV. Indien de leden hiermee akkoord gaan komt dus de positie van secretaris vrij binnen het bestuur van de WRAN.

Daarom is het bestuur op zoek naar mensen die mogelijk deze functie willen overnemen. Het is ook mogelijk om je beschikbaar te stellen als tegenkandidaat voor de functie van voorzitter. Meer informatie over beide functies is te vinden in de vacatures die hiervoor zijn opgesteld. Opgeven kan tot 8 februari 2019.

(de vacatures zijn opgevuld en niet langer beschikbaar)

Nina Heikens, Louis Jansen en Frans Olyhoek stellen zich tevens herkiesbaar als bestuursleden, als penningmeester, wedstrijdsecretariaat en algemeen bestuurslid.