Verkiezingen ALV 2022


Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2022 neemt Mijme Heikens, na 7 jaar in het bestuur te hebben gezeten, afscheid als voorzitter van de WRAN. Behalve het vertrek van Mijme wil het bestuur ook graag uitbreiding om zodoende de hoeveelheid werkzaamheden beter aan te kunnen.

Dit betekent dat tijdens de ALV voor onderstaande posities de volgende personen verkozen kunnen worden, namelijk:

  • Leon Jongsma – Voorzitter
  • Marga Lorenz – Secretaris
  • Marcel Lorenz – Algemeen bestuurslid
  • Miranda Vorstenbosch – Algemeen bestuurslid

Louis Jansen en Frans Olyhoek blijven aan in het bestuur als penningmeester en algemeen bestuurslid. En Manja Tuithof, weliswaar buiten het bestuur, blijft aan als ledenadministratie en wedstrijdsecretariaat.