WRAN erkende wedstrijden opnieuw afgelast


Het kabinet heeft tijdens de persconferentie van afgelopen 13 oktober 2020 nieuwe maatregelen afgekondigd. Waaronder het verbod op evenementen waar ook wedstrijden onder vallen.

Deze maatregelen zijn te lezen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-13-oktober

Dit betekent dat het organiseren van WRAN erkende wedstrijden tot nader order niet meer is toegestaan. Wedstrijden die nog in de agenda staan worden daarom geschrapt. Nieuwe aanvragen worden vooralsnog niet gehonoreerd.

Het WRAN bestuur blijft de situatie rondom het Corona virus in de gaten houden en past haar beleid aan conform de gestelde maatregelen en adviezen van de rijksoverheid.