WRAN Hall of Fame


Op deze pagina vind je de overzichten van alle WRAN Kampioenen!

 

Seizoen 2016 – 2017

 

Seizoen 2015 – 2016

 

Seizoen 2014 – 2015

 

Het is mogelijk om bezwaar in te dienen n.a.v. het uitreiken van de ‘WRAN-Champion’ prijzen tot maximaal 1 jaar terug. Dit i.v.m. het archief bewaartermijn. Een bezwaar dient altijd schriftelijk te worden ingediend en zal z.s.m. door het WRAN bestuur worden behandeld waarna de indiener persoonlijk een antwoord ontvangt.