WRAN Levels – Klasse L1


Klasse L1

391. ALGEMEEN
Klasse L1 is bedoeld voor de vergevorderde westernruiter. In deze klasse wordt verwacht dat de manoeuvres technisch correct en zeer vlot worden uitgevoerd. In deze klasse kunnen alle combinaties van de moeilijkste manoeuvres gevraagd worden. De disciplines worden uitsluitend in westernstijl aangeboden.

392. ONDERDELEN
In de klasse L1 worden alle onderdelen aangeboden, behalve Lead Line.

393. STARTGERECHTIGDE DEELNEMERS
A. In deze klasse mogen deelnemers starten die niet zijn ingedeeld in de klassen L5, L4, L3 of L2.
B. En ruiters die gebruik maken van regel 343.
Daarnaast mogen deelnemers uit de Topklasse in deze klasse starten indien de Topklasse niet uitgeschreven is.

394. STARTGERECHTIGDE PAARDEN
In deze klasse mogen paarden starten van 2 jaar en ouder bij de onderdelen waarbij het paard aan de hand gevoerd wordt, en 4 jaar en ouder bij de onderdelen waarbij het paard onder het zadel voorgebracht wordt. Hengsten zijn toegelaten voor volwassen deelnemers.

395. UITRUSTING DEELNEMERS
Uitrusting volgens paragraaf 400 e.v.

396. UITRUSTING PAARDEN
Uitrusting volgens paragraaf 400 e.v.

397. PROMOTIE
Een deelnemer kan promotie (wedstrijd-)punten verdienen. (zie regel 133 en 135). Jaarlijks na afloop van het wedstrijdseizoen wordt de balans opgemaakt:

De winstpunten, behaald in de diverse disciplines, worden bij elkaar opgeteld.
De deelnemers van wie het saldo 150 punten of hoger is promoveren naar de Topklasse.  Of vanaf 75 punten, op verzoek van de deelnemer.
Jaarlijks wordt door het WRAN-bestuur bekeken of de promotienorm moet worden bijgesteld. Dit kan ook met terugwerkende kracht gebeuren indien blijkt dat de norm te hoog gesteld is.
Deelnemers met wedstrijdresultaten behaald bij andere verenigingen, kunnen het WRAN bestuur verzoeken deze resultaten mee te tellen voor de klasseindeling. Dit verzoek dient schriftelijk bij het bestuur, voorzien van geauthoriseerde uitslagen (dmv publicaties in verenigingsbladen of verklaringen van wedstrijdsecretariaten) gedaan te worden, of met een advies van
een door de WRAN erkende trainer. Zie ook regel 137. De ruiter die op enig moment voldoende punten heeft verdiend om te promoveren, kan ook op een ander moment dan per einde van het jaar promoveren door dit zelf schriftelijk aan te vragen bij het wedstrijdsecretariaat.