WRAN Levels – Klasse L2


Klasse L2

381. ALGEMEEN
Klasse L2 is bedoeld voor de gevorderde westernruiter. In deze klasse wordt verwacht dat de manoeuvres technisch correct en met een zekere vlotheid worden uitgevoerd. In deze klasse kunnen de moeilijkste manoeuvres gevraagd worden, doch minder dicht achter elkaar in het parcours, c.q. van iets grotere afmetingen dan in de L1 klasse.

382. ONDERDELEN
In de klasse L2 kunnen alle onderdelen aangeboden worden, behalve Lead Line.

383. STARTGERECHTIGDE DEELNEMERS
a) In deze klasse mogen deelnemers starten die niet zijn ingedeeld in de klassen L5, L4, L3, L1 of Topklasse.
b) En ruiters die gebruik maken van regel 155 en 343.

384. STARTGERECHTIGDE PAARDEN
In deze klasse mogen paarden starten van 2 jaar en ouder bij de onderdelen waarbij het paard aan de hand gevoerd wordt, en 4 jaar en ouder bij de onderdelen waarbij het paard onder het zadel voorgebracht wordt. Hengsten zijn toegelaten voor volwassen deelnemers.

385. UITRUSTING DEELNEMERS
Uitrusting volgens paragraaf 400 e.v.

386. UITRUSTING PAARDEN
Uitrusting volgens paragraaf 400 e.v.

387. PROMOTIE
Door deelname en plaatsingen kan een deelnemer punten verdienen (zie par. 133 en 135). Jaarlijks na afloop van het wedstrijdseizoen wordt de balans opgemaakt:

De winstpunten, behaald in de diverse disciplines, worden bij elkaar opgeteld.
De deelnemers van wie het saldo 150 punten of hoger is promoveren naar de L1 klasse. Of vanaf 75 punten, op verzoek van de deelnemer.
Jaarlijks wordt door het WRAN-bestuur bekeken of de promotienorm moet worden bijgesteld. Dit kan ook met terugwerkende kracht gebeuren indien blijkt dat de norm te hoog gesteld is.
Deelnemers met wedstrijdresultaten behaald bij andere verenigingen, kunnen het WRAN bestuur verzoeken deze resultaten mee te tellen voor de klasseindeling. Dit verzoek dient schriftelijk bij het bestuur, voorzien van geauthoriseerde uitslagen (dmv publicaties in verenigingsbladen of verklaringen van wedstrijdsecretariaten) gedaan te worden, of met een advies van
een door de WRAN erkende trainer. Zie ook regel 137. De ruiter die op enig moment voldoende punten heeft verdiend om te promoveren, kan ook op een ander moment dan per einde van het jaar promoveren door dit zelf schriftelijk aan te vragen bij het wedstrijdsecretariaat.

388. BIJZONDERHEDEN
Punten die een L2-deelnemer haalt bij het gebruik van de regeling volgens 373 b) tellen niet mee in de archieven van de deelnemer. Wel worden deze punten in het archief van het paard genoteerd om te kunnen bepalen of toekomstige starts volgens regeling 373 b) legitiem zijn.