WRAN Levels – Klasse L3


Klasse L3

371. ALGEMEEN
Klasse L3 is bedoeld voor de gevorderde westernruiter die de basis beheerst. In deze klasse wordt een begin gemaakt met vlottere uitvoering van de manoeuvres, worden de manoeuvres sneller achter elkaar gevraagd en kunnen samengestelde manoeuvres gevraagd worden.

372. ONDERDELEN
In de klasse L3 worden de volgende onderdelen aangeboden:
Pleasure, Trail, Horsemanship, Ranch Riding, Showmanship At Halter, In Hand Trail en Reining.

373. STARTGERECHTIGDE DEELNEMERS
a) In deze klasse mogen deelnemers starten die niet zijn ingedeeld in de klassen L5, L4, L2, L1 of Topklasse.
b) En ruiters die gebruik maken van regel 155.

374. STARTGERECHTIGDE PAARDEN
In deze klasse mogen paarden starten van 2 jaar en ouder bij de onderdelen waarbij het paard aan de hand gevoerd wordt, en 4 jaar en ouder bij de onderdelen waarbij het paard onder het zadel voorgebracht wordt. Hengsten van welke leeftijd dan ook zijn niet toegelaten.

375. UITRUSTING DEELNEMERS
Uitrusting volgens paragraaf 400 e.v.

Verplichte uitrusting voor ruiters in de L3 klasse:
– Veiligheidshelm in plaats van hoed

Optionele uitrusting voor de L3 klasse:
– Ruiters ingedeeld in klasse L2 die gebruik makend van regel 373b in deze klasse starten, zijn vrijgesteld van de verplichting een veiligheidshelm te dragen.

376. UITRUSTING PAARDEN
Uitrusting volgens paragraaf 400 e.v.

Afwijkende bepaling: het is deelnemers toegestaan om paarden van alle leeftijden te starten met snaffle-bit of bosal en te rijden met twee-handige teugelvoering.

377. PROMOTIE
Door deelname en plaatsingen kan een deelnemer punten verdienen (zie par. 133 en 135). Jaarlijks na afloop van het wedstrijdseizoen wordt de balans opgemaakt:

De winstpunten, behaald in de diverse disciplines, worden bij elkaar opgeteld.
De deelnemers van wie het saldo 150 punten of hoger is promoveren naar de L2 klasse. Of vanaf 75 punten, op verzoek van de deelnemer.
Jaarlijks wordt door het WRAN-bestuur bekeken of de promotienorm moet worden bijgesteld. Dit kan ook met terugwerkende kracht gebeuren indien blijkt dat de norm te hoog gesteld is.
Deelnemers met wedstrijdresultaten behaald bij andere verenigingen, kunnen het WRAN bestuur verzoeken deze resultaten mee te tellen voor de klasseindeling. Dit verzoek dient schriftelijk bij het bestuur, voorzien van geauthoriseerde uitslagen (dmv publicaties in verenigingsbladen of verklaringen van wedstrijdsecretariaten) gedaan te worden, of met een advies van
een door de WRAN erkende trainer. Zie ook regel 137. De ruiter die op enig moment voldoende punten heeft verdiend om te promoveren, kan ook op een ander moment dan per einde van het jaar promoveren door dit zelf schriftelijk aan te vragen bij het wedstrijdsecretariaat.

378. BIJZONDERHEDEN
Punten die een L3-deelnemer haalt bij het gebruik van de regeling volgens 363 b) tellen niet mee in de archieven van de deelnemer. Wel worden deze punten in het archief van het paard genoteerd om te kunnen bepalen of toekomstige starts volgens regeling 363 b) legitiem zijn.