WRAN Levels – Klasse L4


Klasse L4

361. ALGEMEEN
Klasse L4 is een instapklasse voor ruiters vanaf 8 jaar. Deelnemers ouder dan 8 jaar, worden standaard ingedeeld in de L4 klasse tenzij de deelnemer heeft aangegeven te willen beginnen in de L5 klasse. Van de deelnemer en het paard worden de basisgangen en -manoeuvres van de westernsport verlangd, waarbij de nadruk meer ligt op techniek en minder op snelheid van de uitvoering.

362. ONDERDELEN
In de klasse L4 worden de volgende onderdelen aangeboden:
Pleasure, Trail, Horsemanship, Ranch Riding, Showmanship At Halter en In Hand Trail

363. STARTGERECHTIGDE DEELNEMERS
a) In deze klasse mogen deelnemers van 8 jaar en ouder starten die niet zijn ingedeeld in de klassen L5, L3, L2, L1 of Topklasse.

364. STARTGERECHTIGDE PAARDEN
In deze klasse mogen paarden starten van 2 jaar en ouder bij de onderdelen waarbij het paard aan de hand gevoerd wordt, en 4 jaar en ouder bij de onderdelen waarbij het paard onder het zadel voorgebracht wordt. Hengsten van welke leeftijd dan ook zijn niet toegelaten.

365. UITRUSTING DEELNEMERS
Uitrusting volgens paragraaf 400 e.v.

Verplichte uitrusting voor ruiters in de L4 klasse:
– Veiligheidshelm in plaats van hoed

366. UITRUSTING PAARDEN
Uitrusting volgens paragraaf 400 e.v.

Afwijkende bepaling: deelnemers dienen alle paarden te starten met snaffle-bit of bosal en te rijden met twee-handige teugelvoering.

367. PROMOTIE
Door deelname en plaatsingen kan een deelnemer punten verdienen (zie par. 133 en 135). Jaarlijks na afloop van het wedstrijdseizoen wordt de balans opgemaakt:

De winstpunten, behaald in de diverse disciplines, worden bij elkaar opgeteld.
De deelnemers van wie het saldo 150 punten of hoger is promoveren naar de L3 klasse.  Of vanaf 75 punten, op verzoek van de deelnemer.
Jaarlijks wordt door het WRAN-bestuur bekeken of de promotienorm moet worden bijgesteld. Dit kan ook met terugwerkende kracht gebeuren indien blijkt dat de norm te hoog gesteld is.
Deelnemers met wedstrijdresultaten behaald bij andere verenigingen, kunnen het WRAN bestuur verzoeken deze resultaten mee te tellen voor de klassenindeling. Dit verzoek dient schriftelijk bij het bestuur, voorzien van geautoriseerde uitslagen (d.m.v. publicaties in verenigingsbladen of verklaringen van wedstrijdsecretariaten) gedaan te worden, of met een advies van
een door de WRAN erkende trainer. Zie ook regel 137.
De ruiter die op enig moment voldoende punten heeft verdiend om te promoveren, kan ook op een ander moment dan per einde van het jaar promoveren door dit zelf schriftelijk aan te vragen bij het wedstrijdsecretariaat.