WRAN Levels – Klasse L5


Klasse L5

351. ALGEMEEN
Klasse L5  is de walk en jog klasse voor ruiters vanaf 6 jaar. Deze klasse is bedoeld voor de beginnende westernruiters. Een beginnende westernruiter heeft de keuze om in te stappen in de L5 of L4 klasse. De deelnemer leert om te gaan met de procedures die gelden op een western wedstrijd.

352. ONDERDELEN
In de klasse L5 worden de volgende onderdelen aangeboden:
Lead Line (t/m 9 jaar), Western Pleasure, Trail, Western Horsemanship, Showmanship At Halter en In Hand Trail.

353. STARTGERECHTIGDE DEELNEMERS
In deze klasse mogen deelnemers starten in de leeftijd vanaf 6 jaar, die niet zijn ingedeeld in de klassen L4, L3, L2, L1 of Topklasse. Als de leeftijd van 8 jaar bereikt is mag de ruiter overstappen naar de L4 klasse.

354. STARTGERECHTIGDE PAARDEN
In deze klasse mogen paarden starten van 2 jaar en ouder bij de onderdelen waarbij het paard aan de hand gevoerd wordt, en 4 jaar en ouder bij de onderdelen waarbij het paard onder het zadel voorgebracht wordt. Hengsten van welke leeftijd dan ook zijn niet toegelaten.

355. UITRUSTING DEELNEMERS
Uitrusting volgens paragraaf 400 e.v.
Verplichte uitrusting voor ruiters in de L5 klasse:
–   Veiligheidshelm in plaats van hoed

356. UITRUSTING PAARDEN
Uitrusting volgens paragraaf 400 e.v.

Optionele uitrusting voor de L5 klasse, westernstijl:
–   Trekking-, spring-, dressuur- of endurancezadel, stocksaddle, voortuig en staartriem zijn toegestaan.
–   Gesloten teugel, materiaal leer.
Afwijkende bepaling: deelnemers dienen alle paarden te starten met snaffle-bit of bosal en te rijden met twee-handige teugelvoering.

357. PROMOTIE
Door deelname en plaatsingen kan een deelnemer punten verdienen (zie par. 133 en 135). Jaarlijks na afloop van het wedstrijdseizoen wordt de balans opgemaakt:

De winstpunten, behaald in de diverse disciplines, worden bij elkaar opgeteld.
De deelnemers van wie het saldo 150 punten of hoger is promoveren naar de L4 klasse.  Of op verzoek van de deelnemer, mits ouder dan 8 jaar.
Jaarlijks wordt door het WRAN-bestuur bekeken of de promotienorm moet worden bijgesteld. Dit kan ook met terugwerkende kracht gebeuren indien blijkt dat de norm te hoog gesteld is.

Deelnemers mogen, los van het aantal punten, naar de L4 overgaan als ze de leeftijd van 8 jaar bereikt hebben. Deelnemers moeten naar de L4 overgaan als ze 150 punten of meer hebben behaald, mits ze ouder zijn dan 8 jaar.

358. BIJZONDERHEDEN
In de L5 klasse is het volgende wedstrijdonderdeel, als beschreven onder paragraaf 359,  beschikbaar:
359. LEADLINE CLASS

 1. De Leadline class is bedoeld voor jonge ruiters, terwijl het paard aan de hand gevoerd wordt door een volwassene. De procedure is analoog aan die van Pleasure, met dien verstande dat uitsluitend de volgende commando’s gebruikt worden:
  –   walk
  –   jog
  –   reverse (alleen in walk)
  –   stop
  –   backup
 2. Deelnemende paarden dienen 4 jaar of ouder te zijn; hengsten zijn niet toegestaan; leeftijd van de ruiter: tussen 6 en 9 jaar (te rekenen per 1 januari van het huidige jaar); leeftijd van de begeleider: 16 jaar of ouder.
 3. De deelnemers (ruiter én begeleider) dienen in western-outfit gekleed te zijn, waarbij voor de ruiter in plaats van een westernhoed, een goed passende veiligheidshelm verplicht is.
 4. Het paard wordt gereden op een trens of bosal en tweehandige teugelvoering; de begeleider heeft naar keuze de leadrope vastgemaakt aan beide trensringen of op gebruikelijke wijze aan een halster dat onder het hoofdstel gedragen wordt.
 5. Jurering vindt plaats op basis van de volgende aspecten:
  –   gangen en gehoorzaamheid paard: volgens richtlijnen Pleasure
  –   mate van zelfstandig rijden van de ruiter
  (af te meten aan o.a. de correcties die de begeleider geeft via de leadline)
  –   houding en zit van de ruiter (á-la Horsemanship), én houding en positie van de begeleider
  (á-la Showmanship)
  –   verzorging en uiterlijk
  (á-la Horsemanship)