WRAN Education Program


Het WRAN Education Program (WEP) heeft cursussen voor ruiters en officials die lid zijn van de WRAN.

Vanuit de jurycommissie is een opleidingstraject voor nieuwe juryleden ontwikkeld. Het bestuur heeft hieruit volgend een cursuspakket samengesteld. De samenstelling van dit pakket kan worden uitgebreid en aangepast indien dit nodig wordt geacht. Als een cursus beschikbaar komt wordt dit op de WRAN site bekend gemaakt.

De jurycursus heeft een aantal modules die met goed gevolg doorlopen moeten worden voordat de aspirant jury tot het praktijk examen zal worden toegelaten. Klik op onderstaande hyperlink voor een meer gedetailleerde uitleg t.a.v. de jurycursus.

Hieronder het totale beoogde cursusoverzicht:
1.1 Ruiters – Regels en Biomechanica: 1 dag
1.2 EHBO en het paard: 1 dagdeel
1.3 Verzorging tijdens een show: 1 dagdeel
2.1 Showsecretariaat: 1 dag
3.1 Showmanager: 1 dag
4.1 Ringsteward: 1 dag
5.1 Aspirant jury: 1 dag
5.2 Jury D-wedstrijd: 1 dag
5.3 Jury B/C-wedstrijd: 2 dagen + stage

Voor kandidaten die beschikken over een geldige Europese of wereldwijde AQHA, APHA, ApHC of EWU-jurykaart geldt de mogelijkheid dat zij door het bestuur worden vrijgesteld van één of meerdere onderdelen van het WRAN Education Program. Het theorie-examen blijft in ieder geval altijd een vereiste waarmee moet worden aangetoond dat zij beschikken over de juiste theoretische kennis t.a.v. het WRAN Regelboek. Daarnaast is natuurlijk het WRAN lidmaatschap ook verplicht.