WRAN Education Program


Het WRAN Education Program (WEP) heeft cursussen voor ruiters en officials die lid zijn van de WRAN.

Twee jaar geleden is er door de jurycommissie een opleidingstraject voor nieuwe juryleden ontwikkeld.
Het bestuur heeft doorbordurend op het toen geschreven plan een uitgebreid cursuspakket samengesteld waarin onderwerpen worden behandeld waar, naar de mening van het bestuur, behoefte aan is. De samenstelling van dit pakket zal worden uitgebreid en aangepast naar gelang daar vraag naar is.

Het bestuur zal proberen hier budget voor vrij te maken om de kosten voor de deelnemers laag te houden. De cursussen moeten nog verder worden uitgewerkt en het bestuur gaat op zoek naar deskundige mensen die deze cursussen kunnen en willen geven. Als een cursus beschikbaar komt zullen we dit op de site bekendmaken.

De jurycursus heeft een aantal modules die met goed gevolg doorlopen moeten worden voordat de aspirant jury tot het praktijk examen zal worden toegelaten. Klik op onderstaande hyperlink voor een meer gedetailleerde uitleg t.a.v. de jurycursus.

Hieronder het totale beoogde cursusoverzicht:
1.1 Ruiters – Regels en Biomechanica: 1 dag
1.2 EHBO en het paard: 1 dagdeel
1.3 Verzorging tijdens een show: 1 dagdeel
2.1 Showsecretariaat: 1 dag
3.1 Showmanager: 1 dag
4.1 Ringsteward: 1 dag
5.1 Aspirant jury: 1 dag
5.2 Jury D-wedstrijd: 1 dag
5.3 Jury B/C-wedstrijd: 2 dagen + stage