WRAN Regelboek


De WRAN heeft al jarenlang zijn eigen regelboek, deze bevat alle regels en omschrijvingen die van belang zijn voor wedstrijdruiters die willen starten op een erkende WRAN show. Het regelboek wordt voortdurend bijgewerkt en is zodoende altijd actueel. Eventuele geconstateerde fouten worden in de online versie z.s.m. gecorrigeerd.

Het regelboek is voor leden eenmalig gratis aan te vragen bij de ledenadministratie via: leden@wran.nl. Geef daarbij wel je volledige naam, adresgegevens en WRAN-lidnummer op!

Wil je een extra exemplaar van het regelboek ontvangen, of kun je jouw regelboek niet meer vinden? Of ben je geen lid en wil je toch graag het regelboek ontvangen? Ook dan kun je het regelboek via bovenstaand e-mailadres bestellen. De kosten zijn dan € 15,00 per regelboek, exclusief verzendkosten.

Per 1 april 2020 is de nieuwste versie geldig , het WRAN Regelboek 2020. De laatste regelwijzigingen worden hierin in het blauw weergegeven. Deze regelwijzigingen zijn behandeld en goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 maart 2020.

Het bestuur heeft een verzoek ontvangen van 2 van haar leden om 2 ranch classes toe te voegen aan de onderdelen die kunnen worden aangeboden tijdens een WRAN erkende wedstrijd. Dit verzoek is behandeld tijdens de ALV 2020, waarna is vastgesteld dat Ranch Rail en Ranch Reining als proef worden toegevoegd aan de onderdelen van de WRAN. Tijdens de ALV van 2021 (of 2022) worden de onderdelen geëvalueerd waarna wordt besloten of beide onderdelen definitief worden toegevoegd. Het hele verzoek leest u hier.

De regelwijzigingen die worden behandeld tijdens de ALV 2021 leest u hier.

U kunt het regelboek hieronder downloaden:

Jouw inbreng voor het WRAN regelboek is ook welkom!

Ben je als WRAN-lid van mening dat een bestaande regel niet of niet volledig voldoet en gewijzigd zou moeten worden? Dan kun je zelf een voorstel tot wijziging, toevoeging of verwijdering van een regel indienen.

Zorg er in je voorstel voor dat je het probleem duidelijk definieert en zo goed mogelijke oplossing(en) aanbied. Onderzoek daarbij ook de mogelijke beïnvloeding van andere regels en geef die aan.

Geef eventuele wijzigingen duidelijk (cursief, onderstreept, etc.) en in goed Nederlands aan.

Kies je oplossing vanuit het oogpunt van de sport, dus niet uitgaand van persoonlijke motieven.