WRAN Regelboek


De WRAN heeft al jarenlang zijn eigen regelboek, deze bevat alle regels en omschrijvingen die van belang zijn voor wedstrijdruiters die willen starten op een erkende WRAN show. Het regelboek wordt voortdurend bijgewerkt en is zodoende altijd actueel. Eventuele geconstateerde fouten worden in de online versie z.s.m. gecorrigeerd.

De regelwijzigingen die zijn behandeld tijdens de ALV 2021 leest u hier.

U kunt het regelboek hieronder downloaden:

 

Jouw inbreng voor het WRAN regelboek is ook welkom!

Ben je als WRAN-lid van mening dat een bestaande regel niet of niet volledig voldoet en gewijzigd zou moeten worden? Dan kun je zelf een voorstel tot wijziging, toevoeging of verwijdering van een regel indienen.

Zorg er in je voorstel voor dat je het probleem duidelijk definieert en zo goed mogelijke oplossing(en) aanbied. Onderzoek daarbij ook de mogelijke beïnvloeding van andere regels en geef die aan.

Geef eventuele wijzigingen duidelijk (cursief, onderstreept, etc.) en in goed Nederlands aan.

Kies je oplossing vanuit het oogpunt van de sport, dus niet uitgaand van persoonlijke motieven.