Voorwaarden WRAN erkende trainer


Om een WRAN erkenning als trainer te krijgen moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Door te lessen bij een door de WRAN erkende trainer is men verzekert dat de betreffende trainer vakbekwaam is en aan de door de WRAN gestelde eisen voldoet. WRAN erkende trainers ontvangen jaarlijkse een bijscholing waarin allerlei aspecten van het western riding wordt behandelt.

Om in aanmerking te komen dient een trainer o.a. aan de volgende eisen te voldoen:

 • Lidmaatschap van de WRAN;
 • Trainers/instructeurs diploma van een erkende hippische opleiding.
 • In het bezit zijn van een aansprakelijkheidsverzekering;
 • Conformeren aan de gedragscode voor WRAN Erkende Trainers o.a.:
  • Gedegen kennis van het WRAN regelboek,
  • Bewaken van humaan gedrag t.o.v. het paard,
  • Professioneel handelen in zijn werk als trainer/instructeur,
  • Bereidheid tot het volgen van bijscholing (max. één keer per jaar).

Het is alleen aan WRAN erkende trainers voorbehouden om advies uit te brengen over het instromen in een bepaald level. Om de kwaliteit van het advies te waarborgen mogen daarom alleen door de WRAN erkende trainers een advies uitbrengen.

De WRAN heeft met het organiseren van Erkende Trainers als doel de westernsport een kwaliteitsnorm te bieden. De erkenning geldt steeds voor een jaar en zal, zolang er geen aanleiding is om dat niet te doen, ieder jaar worden verlengt. De trainer krijgt een door de WRAN gewaarmerkt certificaat, waarmee de trainer kan aantonen dat hij door de WRAN erkend is.

De WRAN publiceert op haar website de namen en contactgegevens van de WRAN erkende trainers.

Bent u een trainer en wilt u een erkenning ontvangen, stuur dan een email naar trainers@wran.nl waarin u vermeld dat u WRAN erkende trainer wilt worden. Uw verzoek wordt dan behandeld door het WRAN bestuur.