Voorwaarden WRAN erkende trainer


Om een WRAN erkenning als trainer te krijgen moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Door te lessen bij een door de WRAN erkende trainer is men verzekert dat de betreffende trainer vakbekwaam is en aan de door de WRAN gestelde eisen voldoet. WRAN erkende trainers ontvangen jaarlijkse een bijscholing waarin allerlei aspecten van het western riding wordt behandelt.

Om in aanmerking te komen dient een trainer aan de volgende eisen te voldoen:

  • Lidmaatschap van de WRAN;
  • Trainers/instructeurs diploma van een erkende hippische opleiding. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur besluiten van deze eis af te wijken wanneer er sprake is van aantoonbare uitzonderlijke prestaties in de sport over een langere periode;
  • In het bezit zijn van een aansprakelijkheidsverzekering;
  • Gedegen kennis van het WRAN regelboek, in bijzonder het level systeem;
  • Respecteren van de regels van de WRAN;
  • Conformeren aan de regels 280 t/m 286 aangaande inhumaan gedrag t.o.v. het paard, zowel tijdens de show als daarbuiten;
  • Van onbesproken gedrag;
  • Bereidheid tot het volgen van bijscholing als daar aanleiding voor is (max. één keer per jaar).

Het is alleen aan WRAN erkende trainers voorbehouden om advies uit te brengen over het instromen in een bepaald level. Om de kwaliteit van het advies te waarborgen mogen daarom alleen door de WRAN erkende trainers een advies uitbrengen.

De WRAN zet de WRAN erkende trainer weg als een kwaliteitsnorm en zal deze kwaliteit bewaken. De erkenning geldt steeds voor een jaar en zal, zolang er geen aanleiding is om dat niet te doen, ieder jaar worden verlengt. De trainer krijgt jaarlijks een door de WRAN gewaarmerkt certificaat, waarmee de trainer kan aantonen dat hij door de WRAN erkend is.

De WRAN publiceert op haar website de namen en contactgegevens van de WRAN erkende trainers.

Bent u een trainer en wilt u een erkenning ontvangen, stuur dan een e-mail naar trainers@wran.nl waarin u vermeld dat u WRAN erkende trainer wilt worden. Tezamen met dit verzoek stuurt u een kopie mee van uw trainers/instructeurs diploma en een kopie van uw aansprakelijkheidsverzekering. Uw verzoek wordt behandeld door het WRAN bestuur. Alleen verzoeken waarbij aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan worden gehonoreerd.