WRAN Jeugdteam


“Aan de jeugd de toekomst”

Op de Jeugdpagina en de pagina WRAN levels – Novice jeugd en Jeugdklassen vindt u meer informatie zoals o.a. de definitie van een jeugdruiter zoals de WRAN deze hanteert.

Om de westernsport te stimuleren is een WRAN Western Riding Jeugdteam in het leven geroepen. Hieronder leest u hierover meer.

Waarom een jeugdteam
Een jeugdteam in de Western Ruitersport dient meerdere doelen:

 • Het promoten van de westernsport onder de jeugd;
 • Het op een verantwoorde en plezierige manier opleiden van de jeugd in de westernsport;
 • Gezamenlijk deelname aan nationale wedstrijden;
  Deelname aan internationale wedstrijden voor geselecteerde jeugdteamleden.

 

Het Jeugdteam bestaat uit:

 • Hoofdtrainer/ begeleider: Daniëlle van Leeuwen;
 • Oudercommissie ter ondersteuning van communicatie en administratieve zaken;
 • Jeugdleden in de leeftijdsgroep 9 t/m 18 jaar;
 • De ouders/verzorgers van de jeugdleden.

Wat doen we:

 • Binnen het jeugdteam wordt gestreefd naar minimaal 6 gezamenlijke trainingsmomenten, die zo goed mogelijk kort voor de gezamenlijke wedstrijden worden gepland;
 • Minimaal 3 van de 6 trainingen zullen worden verzorgd door de hoofdtrainer;
 • Voor de overige trainingen kunnen ook externe trainers worden aangetrokken;
 • Op 4 vooraf vastgestelde wedstrijden, is de hoofdtrainer aanwezig voor begeleiding.

Wat wordt verwacht van het jeugdlid:

 • Het jeugdlid is lid van de WRAN en heeft een WRAN startlicentie;
 • Het jeugdlid neemt zoveel mogelijk deel aan de gezamenlijke trainingen;
 • Het jeugdlid is in het bezit van een eigen paard/kan beschikken over een paard.

Er gelden aanvullende voorwaarden indien het jeugdlid in aanmerking wil komen voor uitzending naar (internationale) wedstrijden:

 • Er worden jaarlijks vier wedstrijden bepaald waaraan deelname verplicht is;
 • Deelname aan tenminste nog minimaal twee andere wedstrijden (door het jeugdlid zelf te bepalen);
 • Indien niet voldaan kan worden aan het volgen van de verplichte wedstrijden dan mag daarvoor in de plaats 1x door het jeugdlid aan een door hem/haar uit te kiezen wedstrijd worden meegedaan (hiermee blijft het totaal aantal te rijden wedstrijden op 6 staan).

Gedurende de tijd dat jeugdleden onder het jeugdteam vallen wordt er contact onderhouden en worden de jeugdleden beoordeeld op hun prestaties en inzet. Met name de inzet (motivatie, doorzettingsvermogen) en de prestaties zullen criteria zijn om uiteindelijk jeugdleden te selecteren voor deelname aan internationale wedstrijden. De uiteindelijke selectieperiode vangt aan in juli zodat er voldoende tijd overblijft om mogelijk een team samen te stellen voor internationale wedstrijden (op dit moment de EWU German Open).

Indien er een teamchallenge wedstrijd plaats gaat vinden is het streven om het Jeugdteam daarvoor in te schrijven. Jeugdleden die de beschikking hebben over meerdere paarden mogen daarmee lid worden van het jeugdteam. De hoofdtrainer zal dan uiteindelijk beslissen welke combinatie (paard en ruiter) gaat deelnemen, indien geselecteerd.

Wat verwachten we van de ouders:

Zonder betrokkenheid van de ouders is het bestaan van een jeugdteam onmogelijk. Het lid worden van dit jeugdteam vraagt, naast de inzet van het jeugdlid, dus ook committent van de ouders/verzorgers van de ruiters. Beleid, vorderingen en adviezen worden ook met de ouders/verzorgers van de leden van het jeugdteam besproken. Daarnaast wordt een beroep gedaan op de ouders/verzorgers om het vervoer te regelen voor het jeugdlid, naar de wedstrijden en de gezamenlijke trainingsmomenten.

Wat zijn de kosten:

 • Lidmaatschap van het jeugdteam als jeugdlid bedraagt in 2019 €60,00. Dit is primair voor de 6 trainingen ongeacht of je alle 6 trainingen aanwezig bent;
 • Of voor de gast-trainingen een bijdrage moet worden gevraagd, wordt per keer bekeken.

We zullen ons op allerlei manieren inzetten om o.a. middels sponsoring, kostendekkend te opereren.

Waar vinden de jeugdtrainingen plaats:

De jeugdtrainingen vinden plaats op diverse trainingslokaties in NL. Hou hiervoor de website en socials in de gaten.

Contact:

Wil je meer informatie of wil je deelnemen aan het jeugdteam!
Stuur dan een e-mail naar: wranjeugdteam@gmail.com.