Archieven: News


De GoldenWay Stables (GWS) organiseert in samenwerking met de WRAN een EHBO cursus voor paarden! Deze cursus kost normaal gesproken €35,-. Echter hanteert de GWS dit keer een korting en biedt de cursus aan voor €29,50. Maar daar blijft het niet bij!! De WRAN geeft ieder WRAN lid namelijk nog […]

EHBO cursus voor paarden


Rob en Sandra Hotton vormen samen de nieuwe redactie van de WRAN Western World! Het WRAN bestuur heeft op de ALV van 2019 aangegeven op zoek te zijn naar vrijwilligers die zich willen bezig houden met de WRAN Western World (WWW), het clubblad van de WRAN. Rob en Sandra hebben […]

Nieuwe Redactie WRAN Western World


De nieuwe regelwijzigingen die zijn aangenomen tijdens de ALV op 2 maart 2019 zijn verwerkt in het WRAN Regelboek. U kunt deze online vinden onder het kopje ‘Wedstrijd rijden’ en kies dan voor ‘WRAN Regelboek‘. Op dezelfde plek vindt u ook een beknopt overzicht van de regelwijzigingen. Als onderdeel van […]

Nieuwe regelwijzigingen, tarieven en Super Horse patternsTijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 2 maart is een nieuw WRAN bestuur gekozen. Nina Heikens, Louis Jansen en Frans Olyhoek hebben zich op de ALV herkiesbaar gesteld en alle drie zijn door de aanwezige leden ook daadwerkelijk herkozen. Jan Trel, voorheen voorzitter, heeft aangegeven zich niet opnieuw verkiesbaar te […]

Nieuw WRAN bestuur


In de 12 editie (2018, kwartaal 4) heeft Jan Trel zijn vertrek aangekondigd als voorzitter van de WRAN. Jan blijft nog aan tot aan de ALV van 2019 op 2 maart aanstaande. Mijme Heikens stelt zich verkiesbaar voor de positie van voorzitter op dezelfde ALV. Indien de leden hiermee akkoord gaan […]

Vacatures WRAN Bestuursleden
In maart begint de opleiding instructeur westernrijden in Rheezerveen. Deze van oorsprong Duitse opleiding wordt voor het eerst in Nederland gegeven en heeft in Duitsland al meer dan duizend gekwalificeerde instructeurs opgeleverd. Het cursustraject begint in maart met het combinatiepakket Trainer Assistent en wordt in oktober gevolgd door Trainer C […]

Start Nederlandse EWU Trainersopleiding in maart


Er is een nieuwe versie van het WRAN Regelboek beschikbaar. Hierin zijn de regelwijzigingen verwerkt zoals deze zijn voorgesteld tijdens het laatste juryoverleg en trainersbijeenkomst en ook goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2018. Het regelboek 2018 is uitsluitend online beschikbaar en wordt niet gedrukt aangezien de aanpassingen […]

Regelboek 2018


Op 23 augustus zijn de facturen voor het contributiejaar van 2017 en 2018 verstuurd. Deze start op 1 oktober 2017 en duurt tot 1 januari 2019. Daarna zullen de contributiejaren weer één jaar duren en altijd ingaan per 1 januari. Omdat het komende contributiejaar 15 maanden duurt is ook het […]

Facturen contributiejaar 2017-2018Het nieuwe WRAN Regelboek 2017 is klaar en gedrukt. Wilt u het nieuwe regelboek thuis ontvangen, dat is mogelijk. Hiervoor stuurt u een e-mail naar leden@wran-eu.nl waarin u kenbaar maakt dat u graag het regelboek wilt ontvangen aangevuld met uw naam, adres en WRAN lidnummer. WRAN leden ontvangen het regelboek, […]

Regelboek 2017